Họ và tên:Cao Anh Tuấn
Địa chỉ:
Ngày hỏi:8/17/2016 2:53:39 PM
Tiêu đề:Tôi đang có nhu cầu mở công ty hoạt động trong lĩnh vực bưu chính nhưng không biết phải xin phép ở đâu
Lĩnh vực:Sở Kế hoạch và Đầu tư
Nội dung câu hỏi: Tôi đang có nhu cầu mở công ty hoạt động trong lĩnh vực bưu chính nhưng không biết phải xin phép ở đâu? Đề nghị nói rõ cho tôi biết, xin chân thành cảm ơn. 
Câu trả lời:

Theo Điều 9, Nghị định 47/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ quy định thẩm quyền cấp giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính như sau:

1. Sở Thông tin và Truyền thông có thẩm quyền:

a) Cấp giấy phép bưu chính đối với trường hợp cung ứng dịch vụ thư trong phạm vi nội tỉnh;

b) Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính đối với trường hợp cung ứng dịch vụ bưu chính quy định tại điểm a, b, c khoản 1 Điều 25 Luật bưu chính trong phạm vi nội tỉnh và trường hợp quy định tại điểm g khoản 1 Điều 25 Luật bưu chính.

2. Bộ Thông tin và Truyền thông có thẩm quyền:

a) Cấp giấy phép bưu chính đối với các trường hợp cung ứng dịch vụ thư trong phạm vi liên tỉnh, quốc tế;

b) Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính đối với trường hợp cung ứng dịch vụ bưu chính quy định tại điểm a, b, c khoản 1 Điều 25 Luật bưu chính trong phạm vi liên tỉnh, quốc tế và các trường hợp quy định tại điểm d, đ, e, h khoản 1 Điều 25 Luật bưu chính.

3. Giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính đối với trường hợp cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi liên tỉnh, quốc tế đồng thời có giá trị cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi nội tỉnh của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan./.