Họ và tên:Trịnh Xuân Huấn
Địa chỉ:
Ngày hỏi:8/17/2016 2:52:50 PM
Tiêu đề:Tôi muốn xin cấp phép xây nhà ở 3 tầng thì cần những thủ tục gì?
Lĩnh vực:UBND thành phố Hải Dương
Nội dung câu hỏi: Tôi muốn xin cấp phép xây nhà ở 3 tầng thì cần những thủ tục gì? Và xin cấp phép ở đâu? Thời hạn bap nhiêu ngày thì được nhận giấy phép?
Câu trả lời:

+ Điều kiện thực hiện TTHC:

            - Phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt; đối với nhà ở riêng lẻ thuộc khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng thì phải phù hợp với quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị hoặc thiết kế đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành

            - Bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận và yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng chống cháy, nổ; bảo đảm an toàn hạ tầng kyc thuật, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa; bảo đảm khoảng cách na toàn đến công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình quan trọng có liên quan đến quốc phòng, an ninh;

            + Thành phần hồ sơ:

            - Đơn xin phép xây dựng (theo mẫu) - 01 bản chính

            - Bản sao một trong những giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai (Trường hợp không có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định thì phải có đơn đề nghị xác nhận quyền sử dụng đất ở hợp pháp được UBND phường, xã xác nhận là đất ở, sử dụng ổn định không chanh chấp, không vi phạm quy hoạch, có đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, kèm theo hồ sơ kỹ thuật thửa đất hoặc trích đo mặt bằng sử dụng đất do UBND phường, xã lập) - 01 bản sao

            - Các bản vẽ thiết kế (mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng, bản vẽ móng, sơ đồ đấu nối cấp thoát nước, cấp điện với bên ngoài) - 02 bản chính

            - Đối với công trình xây dựng có công trình liền kề phải có bản cam kết bảo đảm  an toàn đối với công trình liền kề - 01 bản chính

            - Bản cam kết đảm bảo an toàn đối với công trình liền kề (nếu có công trình liền kề) - 01 bản chính

            + Số lượng hồ sơ: 01 bộ

            + Thời gian xử lý: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

            + Nơi tiếp nhận và trả kết quả: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Một cửa

            + Lệ phí: 50.000 đồng