Họ và tên:Nguyễn Ngọc Hà
Địa chỉ:
Ngày hỏi:4/1/2018 8:45:38 PM
Tiêu đề:Xin hỏi về thủ tục tách đất đối với thửa đất ao
Lĩnh vực:Văn phòng HĐND tỉnh
Nội dung câu hỏi: Hiện nay tôi có người thân ở tỉnh Hải Dương đang có nhu cầu muốn mua 1 phần diện tích đất ao, cụ thể là 250m2 đất ao đối với thửa đất ao có diện tích 300m2. Vậy tôi xin hỏi thủ tục tách đất đối với thửa đất ao nói trên có thể tách được không? Vì qua nghiên cứu Quyết định 24/2014 không thấy nhắc đến đất nông nghiệp.
Mong quý cơ quan trả lời sớm.
tôi xin chân thành cảm ơn.
Câu trả lời:

Nội dung thông tin về thửa đất ao mà quý vị xin hỏi về thủ tục tách thửa chưa đầy đủ nên Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương đề nghị quý vị cung cấp một số thông tin sau:

          - Thứ nhất thửa đất ao (300 m2) có phải là đất hợp pháp của chủ sử dụng đất đó hay không và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa; thửa đất ao này thuộc khu vực nông thôn hay đô thị; diện tích đất ao này có nằm trong hành lang giao thông, thủy lợi … hay không?

          - Thứ hai mục đích tách thửa và nhận chuyển nhượng để sử dụng vào mục đích nông nghiệp hay chuyển mục đích sang đất ở hoặc đất phi nông nghiệp khác?

          Sau khi quý vị cung cấp bổ sung các thông tin trên, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương sẽ tiếp tục trả lời quý vị theo quy định của pháp luật.