Họ và tên:Nguyễn Mạnh Hùng
Địa chỉ:
Ngày hỏi:3/26/2018 7:28:32 PM
Tiêu đề:Hỏi về tên xã Phúc Thành B
Lĩnh vực:UBND huyện Kinh Môn
Nội dung câu hỏi: Anh/Chị cho tôi hỏi xã Kinh Môn có xã tên là Phúc Thành B, nhưng trên website công thông tin của Hải Dương thì xã lại có tên là Phúc Thành. Vậy cho tôi hỏi tên chính xác của xã là gì? Và tôi thấy trên logo của trang: http://phucthanh.kinhmon.haiduong.gov.vn/ để là Phúc Thành B, còn thông tin liên hệ ở phía dưới trang lại để là Phúc Thành.
Câu trả lời: