Họ và tên:hoang van quan
Địa chỉ:
Ngày hỏi:3/8/2018 4:06:42 AM
Tiêu đề:ho so bang lai xe b2
Lĩnh vực:Sở Giao thông vận tải
Nội dung câu hỏi: Kính gửi sở gtvt tỉnh cùng các ban ngành... tôi có 1 vấn đề mong sở tư vân : là năm 2013 . Tôi có dự thi sát hạch.. sau khi đỗ tôi được trường cấp cho 1 bộ hồ sơ băng lái... nhưng đến nay tôi bị thất lạc mất hồ sơ gốc bằng lai...tham khảo thì tồi được biết- Thong tu12/2017 cua bo GTVT - Dieu 36/8. Người có giấy phép lái xe còn thời hạn sử dụng, nhưng không còn hồ sơ gốc, có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch, nếu có nhu cầu được lập lại hồ sơ gốc. Người lái xe lập 01 bộ hồ sơ, gửi trực tiếp tại Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải (nơi đã cấp giấy phép lái xe). Hồ sơ bao gồm: a) Đơn đề nghị theo mẫu quy định tại Phụ lục 19 ban hành kèm theo Thông tư này; b) Bản sao giấy phép lái xe, giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn. Cơ quan cấp giấy phép lái xe kiểm tra, xác nhận và đóng dấu, ghi rõ: số, hạng giấy phép lái xe được cấp, ngày sát hạch (nếu có), tên cơ sở đào tạo (nếu có) vào góc trên bên phải đơn đề nghị và trả cho người lái xe tự bảo quản để thay hồ sơ gốc.Vậy tôi mong sở cho tôi được biết , hiện tại tôi có thể xin cấp lại hồ sơ gốc bằng lái xe không hoặc là giấy tờ gì để thay thế không... và thủ tục như thế nào... và nếu không được thì tôi phải làm sao để có hồ sơ gốc.. có phải thi lại hay không
              XIN CHAN THANH CAM ON

Câu trả lời:
Sở Giao thông vận tải Hải Dương trả lời anh ( chị ) như sau:
Theo quy định của Thông tư 12/2017/TT-BGTVT  ngày 15/4/2017của Bộ Giao thông vận tải, thì anh( chị) có thể làm thủ tục cấp lại GPLX tại bất kỳ Sở GTVT nào mà anh (chị) thấy thuận tiện nhất, nếu bị mất hết giấy tờ thì phải xác minh tính xác thực về nơi cấp ra, nếu có thông tin mới được cấp lại.Vậy anh (chị) có thể liên hệ về  Sở GTVT nơi anh chị sinh sống để được hướng dẫn cụ thể.