Họ và tên:Nguyễn Thị Tú
Địa chỉ:
Ngày hỏi:10/27/2017 12:35:06 AM
Tiêu đề:Xin xác nhận
Lĩnh vực:Công an tỉnh
Nội dung câu hỏi: Tôi muốn xác nhận CMT cũ và CMT mới là của cùng 1 người. Do ngày trước người thân tôi đi lấy giúp không có tờ xác nhận đó. 
Tôi cũng muốn hỏi bên mình làm việc đến thứ mấy?
Câu trả lời: Chào bạn Nguyễn Thị Tú,

Công An tỉnh xin trả lời câu hỏi của bạn như sau: Bạn có thể đến Công An tỉnh để làm thủ tục xác nhận CMT cũ và thẻ căn cước công dân mới từ thứ 2 đến thứ 6 các ngày trong tuần.