Họ và tên:Vũ Thị Quý
Địa chỉ:
Ngày hỏi:6/7/2017 2:49:15 AM
Tiêu đề:Dự án xây dựng Khu hành chính tập trung tỉnh Hải Dương
Lĩnh vực:Sở Kế hoạch và Đầu tư
Nội dung câu hỏi: Kính gửi Sở KH và ĐT tỉnh Hải Dương,
Năm 2015, tôi có nghe đến dự án xây dựng khu hành chính tập trung của Tỉnh tại phường Hải Tân thông qua các phương tiện truyền thông.
Xin Sở cho biết dự án này hiện tại đã được triển khai như thế nào?
Xin cảm ơn.

Câu trả lời:
Trả lời: Để tạo môi trường làm việc chính quy, hiện đại cho cán bộ công

chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu

công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, bảo đảm cơ sở vật chất để tổ

chức các sự kiện, hội họp quy mô cấp tỉnh, cấp quốc gia và quốc tế, tỉnh Hải

Dương đã có chủ trương đầu tư xây dựng Khu hành chính tập trung tỉnh Hải

Dương nằm trong Khu đô thị mới phía Đông thành phố Hải Dương, thuộc

phường Hải Tân, thành phố Hải Dương.

UBND tỉnh đã tổ chức thi tuyển kiến trúc và phê duyệt quy hoạch chi tiết

xây dựng Khu hành chính tập trung tỉnh Hải Dương bao gồm các công trình, khu

chức năng sau: Trụ sở HĐND-UBND và đoàn đại biểu quốc hội, Trụ sở liên cơ

các sở ban ngành, Trung tâm hội nghị, quảng trường, Khu nhà hàng, khách sạn,

bãi đỗ xe, cây xanh…

Đến nay, UBND tỉnh đã tổ chức xong việc đấu giá quyền sử dụng đất lựa

chọn nhà đầu tư thực hiện Khu nhà hàng, khách sạn, hiện nay nhà đầu tư đang

hoàn thiện các thủ tục tiếp theo để đầu tư xây dựng công trình.

Đối với hạng mục công trình: Khu công sở hành chính tập trung tỉnh Hải

Dương đã được Hội đồng nhân dân tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư theo

hình thức đối tác công tư, UBND tỉnh đã báo cáo xin ý kiến và được Thủ tướng

Chính phủ đồng ý về nguyên tắc cho phép thực hiện đầu tư theo hình thức hợp

đồng BT; UBND tỉnh đã giao cho các cơ quan chuyên môn tổ chức lập đề xuất

dự án để trình duyệt theo quy định.

Đối với công trình Trung tâm hội nghị và quảng trường, UBND tỉnh đã bố

trí vốn chuẩn bị đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020. UBND

tỉnh đang chỉ đạo các sở, ngành và đơn vị có liên quan tham mưu trong việc tổ

chức triển khai thực hiện công trình trên.