Họ và tên:Đoàn Văn Phương
Địa chỉ:
Ngày hỏi:12/3/2021 1:11:29 PM
Tiêu đề:Hỏi về thẻ căn cước công dân gắn chíp
Lĩnh vực:Công an tỉnh
Nội dung câu hỏi: Tôi đã đăng kí làm thẻ căn cước công dân gắn chíp tại uỷ ban nhân dân xã Vạn Phúc giữa tháng 7 đến hiện tại là mùng 3 tháng 12 tôi vẫn chưa nhận được . tôi có đi hỏi lại nơi làm căn cước công dân của Huyện ninh giang thì được trả lời là chưa có vậy cho tôi hỏi thời gian cấp mới là trong bao lâu và giờ tôi có thủ tục giấy tờ cần đến thẻ căn cước công dân như tôi đi làm hộ chiếu hay làm thủ tục bảo hiểm hay bất kì làm thủ tục gì thì tôi không đủ điều kiện để làm thủ tục . vậy tôi có cách nào khác hay không và khi nào thì tôi có thể nhận được thẻ căn cước . xin cảm ơn
Câu trả lời: