Họ và tên:Dương văn Kiệm
Địa chỉ:
Ngày hỏi:12/3/2021 6:09:24 AM
Tiêu đề:Hỏi thủ tục Đổi GPLX
Lĩnh vực:Sở Giao thông vận tải
Nội dung câu hỏi: Họ và tên: Dương văn Kiệm Địa chỉ: Tân Hồng-Bình Giang-Hải Dương Ngày hỏi: 03/12/2021 9:10:25 AM Tiêu đề: Hỏi thủ tục đổi GPLX Lĩnh vực: Sở Giao thông vận tải Nội dung câu hỏi: Tôi muốn hỏi là: Đổi GPLX hạng A1 sang nhựa PET thì đổi ở đâu? Thủ tục thế nào? và lệ phí chuyển đổi là bao nhiêu? Tôi xin cảm ơn!
Câu trả lời: