Họ và tên:Nguyễn Hoàng
Địa chỉ:
Ngày hỏi:11/18/2021 10:44:19 AM
Tiêu đề:Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn, khuyến khích
Lĩnh vực:Văn phòng UBND tỉnh
Nội dung câu hỏi: Xin hỏi UBND tỉnh có quy chế nào đối với việc chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc đối với cán bộ, công chức, viên chức không?
- Đối với công chức, viên chức đi học nâng cao trình độ chuyên môn Thạc sĩ, tiến sĩ,.. có được chế độ gì không?
Xin cảm ơn.
Câu trả lời: