Họ và tên:Lương Quang Hiệp
Địa chỉ:
Ngày hỏi:11/13/2021 11:13:18 AM
Tiêu đề:Thay đổi thông tin thửa đất trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Lĩnh vực:Văn phòng UBND tỉnh
Nội dung câu hỏi: Kính gửi: Văn phòng UBND tỉnh 
Sở tài nguyên môi trường 

Tôi mong được giải đáp câu hỏi như sau:
Mẹ tôi có thửa đất ở được mua lại từ năm 1976 có ghi rõ kích thước thửa đất nhưng chỉ có giấy viết tay giữa 2 gia đình, nhà tôi đã ở từ đó đến hiện nay. Thửa đất này đã được hiến 1 phần để làm mương thủy nông và lắp đặt đường điện cao thế đi qua, nhưng phần hiến này đã được thực hiện từ trước năm 1990 (tôi không nhớ rõ năm nào), và phần đất này không ghi rõ là có diện tích là bao nhiêu. 
Đến năm 1999 nhà tôi đã xây tường bao xung quanh thửa đất mà nhà tôi đang ở (tường bao này hiện nay vẫn còn nguyên hiện trạng xây dựng ban đầu) và đến năm 2001 thì nhà tôi đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thửa đất nói trên (nhưng gia đình không đo kiểm tra lại kích thước thửa đất).
 Đến nay, mẹ tôi định chia thửa đất cho các con thì sau khi đo đạc lại phát hiện ra kích thước thực tế của thửa đất khác so với kích thước được ghi trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp. 
Gia đình tôi làm thủ tục để được sửa đổi thông tin thửa đất nhưng khi làm thủ tục xác nhận của các gia đình xung quanh thì có 1 gia đình bên cạnh không xác nhận mốc tiếp giáp với ao cá của gia đình đó. Mặc dù họ tường bao ngăn cách nhà tôi đã xây dựng từ trước khi đo đạc để cấp giấy chứng nhận và chưa từng sửa chữa lại.
Vậy gia đình tôi cần làm thủ tục gì và gửi đến bộ phận nào để có thể sửa đổi được thông tin thửa đất trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng thực trạng thửa đất mà gia đình tôi đang ở.
Hy vọng chúng tôi sớm có câu trả lời từ phía HĐND.

Xin chân thành cám ơn!
Câu trả lời: