Họ và tên:Vương Hoàng Tám
Địa chỉ:
Ngày hỏi:4/1/2017 1:49:05 AM
Tiêu đề:đề nghị trả lời
Lĩnh vực:Sở Tài Nguyên & Môi Trường
Nội dung câu hỏi:

Bố tôi tên là Vương Văn Thước cùng mẹ tôi là Phan Thị Liếng được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành  A 841680 tại thửa đất số 906+908 tờ bản đồ số 04; địa chỉ thửa đất tại thôn An Khoái, xã Tứ Cường, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương do UBND tỉnh Hải Hưng cấp và được UBND huyện Thanh Miện xác nhận trang 3 vào ngày 05 tháng 01 năm 2001 có nội dung thông tin cụ thể như sau:

Tổng diện tích được cấp giấy chứng nhận QSD đất là 564,0m2 trong đó đất ở tại nông thôn được xét duyệt là 300,0m2 (tại thửa đất số 906); 6,0m2 đất trồng cây hàng năm (tại thửa đất số 906) và 258,0m2 đất nuôi trồng thủy sản (tại thửa đất số 908).

Năm 2007 bố tôi đã mất, năm 2017 mẹ tôi được hưởng di sản thừa kế toàn bộ diện tích 564,0m2 đất ở và đất nông nghiệp theo thỏa thuận; nay mẹ tôi lập hồ sơ xin đề nghị cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có kết hợp thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng toàn bộ 264,0m2 đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích làm đất ở tại nông thôn vậy mẹ tôi có phải nộp tiền sử dụng đất, nghĩa vụ tài chính khác hay không? rất mong Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản trả lời để mẹ tôi biết.

Xin trân trọng cảm ơn!

Người viết đơn

Vương Hoàng Tám 

Câu trả lời:

Kính gửi ông Vương Hoàng Tám:

Theo nội dung câu hỏi thì năm 2001 ông Vương Văn Thước, bà Phan Thị Liếng được cấp Giấy chứng nhận QSD đất A 841680 tại thửa đất số 906+908, tờ bản đồ số 04, mục đích dử dụng: 300,0 m2 đất ở, 264,0 m2 đất nông nghiệp tại  xã Tứ Cường, huyện Thanh Miện. Nay ông Vương Văn Thước đã mất,  bà Phan Thị Liếng có nhu cầu cấp đổi lại Giấy chứng nhận và chuyển mục đích 264,0 m2 đất nông nghiệp  sang đất ở.

            Để thực hiện thủ tục trên, đề nghị chủ sử dụng đất nộp hồ sơ tại UBND xã Tứ Cường hoặc bộ phận “một cửa” thuộc UBND huyện Thanh Miện. Khi thụ lý hồ sơ, cơ quan Tài nguyên và Môi trường sẽ chuyển thông tin địa chính thửa đất đó sang Cơ quan thuế (Chi cục thuế huyện Thanh Miện) để xác định các loại nghĩa vụ tài chính mà chủ sử dụng đất phải thực hiện.

            Trên đây là nội dung trả lời câu hỏi để ông tham khảo.