Họ và tên:Luu Ba Ban
Địa chỉ:
Ngày hỏi:3/14/2017 9:11:38 PM
Tiêu đề: Tra cứu địa danh
Lĩnh vực:Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch
Nội dung câu hỏi:

Tôi ở Thái Bình, trong gia phả của họ tôi có ghi một người trong họ trước năm Thành Thái thứ 5 có đến sinh sống tại Thạch Nhuệ- Hải Dương (có thêm một chữ Kỳ Quyền nữa, không biết Kỳ Quyền là địa danh hay chức vụ). Vậy cho xin hỏi Thạch Nhuệ hiện nay thuộc địa danh nào của Hải Dương?

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Câu trả lời:

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương trả lời câu hỏi của bạn đọc “Luu Ba Ban” như sau:

Chúng tôi đã tra cứu về địa danh làng xã tỉnh Hải Dương thời Nguyễn thế kỷ XIX - cuốn sách thống kê đầy đủ địa danh làng, xã tỉnh Hải Dương gần với thời điểm nước Việt Nam mang niên hiệu Thành Thái (1889 - 1907), sách “Hải Dương phong vật chí”, “Địa phương chí Hải Dương qua tư liệu Hán Nôm”, “Đồng Khánh địa dư chí” và các sách địa chí khác có liên quan, đối chiếu các thôn, xã hiện nay nhưng không có địa danh nào có tên là “Thạch Nhuệ” như bạn hỏi, chỉ có các làng có tên “Thạch Khôi” (nay thuộc phường Thạch Khôi, TP. Hải Dương), “Thạch Lỗi” (nay thuộc xã Thạch Lỗi, huyện Cẩm Giàng), “Thạch Đê” (nay thuộc xã Nam Trung, huyện Nam Sách), “Kiên Nhuệ” (nay thuộc xã Vĩnh Lập, huyện Thanh Hà).

Nếu gia phả của dòng họ bạn là văn bản chữ Hán thì cần xem xét lại việc phiên âm, dịch nghĩa đối với các chữ đó đã chính xác chưa? Vì trong dịch thuật văn bản có thể có tình trạng phiên âm chữ Hán chưa chính xác, một tự dạng chữ Hán có thể có nhiều âm đọc dẫn đến dịch nghĩa chưa chính xác. Nếu có thể, bạn hãy gửi cho chúng tôi bản chụp nguyên văn trang văn bản chữ Hán trích trong gia phả của dòng họ có chép các chữ “Thạch Nhuệ”, “Kỳ Quyền” kể trên để có thể xác minh rõ hơn.

Địa chỉ mail: phongdisan@gmail.com.

Trân trọng!