Thống kê chuyên mục hỏi đáp
Văn phòng HĐND tỉnh
12%
Cập nhật lúc: 29/9/2020 17:20:46
Câu hỏi:
Lĩnh vực:
Số TTNgàyTiêu đềNgười gửiĐơn vị trả lời
1 01/04/2018 Xin hỏi về thủ tục tách đất đối với thửa đất ao Nguyễn Ngọc Hà Văn phòng HĐND tỉnh
2 15/12/2016 Việc sử dụng con dấu Tăng Văn Vương Văn phòng HĐND tỉnh
3 26/10/2016 chuyển đổi đất Bùi Thị Giang Văn phòng HĐND tỉnh
4 04/10/2016 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Nguyễn Đình Huy Văn phòng HĐND tỉnh