Câu hỏi:
Lĩnh vực:
Số TTNgàyTiêu đềNgười gửiĐơn vị trả lời
1 15/12/2016 Việc sử dụng con dấu Tăng Văn Vương Văn phòng HĐND tỉnh
2 26/10/2016 chuyển đổi đất Bùi Thị Giang Văn phòng HĐND tỉnh
3 04/10/2016 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Nguyễn Đình Huy Văn phòng HĐND tỉnh