Mã xác nhận:

Một số qui định sử dụng Modul Hỏi - Đáp

Những mục có đánh dấu (*) là bắt buộc phải nhập

I. Không vi phạm những hành vi bị cấm sau đây:

  1. Lợi dụng modul Hỏi - Đáp để xâm hại lợi ích Quốc gia, danh dự cá nhân, bản sắc văn hóa của dân tộc:

   a) Kích động bạo lực, tuyên truyền phản Cách mạng, gây rối, chia rẽ gây mất đoàn kết giữa các dân tộc, nội bộ, mất trật tự an toàn xã hội; xâm hại an ninh mạng;

   b) Cung cấp các thông tin sai sự thật nhằm mục đích nói xấu, bôi nhọ, hạ thấp danh dự, uy tín của người khác...;

  2. Tổ chức, cá nhân đặt câu hỏi không ghi hoặc ghi không đầy đủ, không rõ ràng địa chỉ liên hệ.

II. Nguyên tắc đặt câu hỏi phải đảm bảo các điều kiện sau:

 1. Câu hỏi của tổ chức, cá nhân đưa lên Cổng TTĐT Hải Dương phải được soạn thảo dưới dạng chữ tiếng Việt

 2. Phải ghi đầy đủ, chính xác các thông tin bắt buộc sau:

   a) Đối với người hỏi là tổ chức ghi rõ họ và tên, chức vụ người đại diện hỏi, địa chỉ (số nhà, đường, phố, quận, huyện, tỉnh, thành phố) trụ sở chính của cơ quan, đơn vị.

   b) Đối với người hỏi là cá nhân phải ghi rõ họ và tên, địa chỉ nơi đang sinh sống, học tập, làm việc (số nhà, đường, phố, xã, phường, quận, huyện, tỉnh, thành phố).

3. Địa chỉ Email và số điện thoại (nếu có)